Privacy Verklaring

Via deze Privacy verklaring geeft PuurLinda u informatie over hoe we met u
persoonsgegevens omgaan. We respecteren u privacy en houden ons aan
de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens hiervoor stelt.

Welke gegevens er worden verwerkt

We verwerken de persoonsgegevens die we via intake of boeking via de
site van u ontvangen. Hierbij gaat het het om het aanmelden voor de
nieuwsbrief. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens, Naam, adres,
telefoonnummer, geboortedatum, emailadres en overige informatie die u
aan ons verstrekt.Tijdens de behandelingen verzamelen we gegevens en
verwerken we ook gegevens als:

· Uw klachten
· Uw moedervlekken
· Medische achtergrond
· De producten die u krijgt
· De producten die u koopt
· De resultaten van de behandelingen
· Voor welke doeleinden
We gebruiken uw persoonsgegevens voor · de volgende doeleinden:

Voor welke doeleinden

Om je te informeren en eventuele vragen te beantwoorden
Om u een bericht te sturen op speciale gelegenheden.
Beveiliging en bewaartermijn

Beveiliging en bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als het nodig voor de eerder
genoemde doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Uw
persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door
ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken.

 

Inzage, correcte of verwijdering

We bewaren de persoonsgegevens langer indien er omstandigheden zijn die
daartoe leiden. We zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken.

Inzage, correcte of verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar
ons mailen ( info@puurlinda.coml). Wij zullen binnen 2 werkdagen hierop
reageren. Mits er speciale vrije dagen zijn dan duurt dit verzoek langer.
Dient u een verzoek tot verwijdering in dan zullen we
uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij de wet
verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er
(andere ) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

De Privacy verklaring kan gewijzigd worden, Wij zullen de laatste versie
steeds online zetten. Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op
01 januari 2023.